Project

Gen4Wave - Golf- en Getij-energie

Code
19301215
Looptijd
01-11-2014 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Natural resource management
  • Engineering and technology
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • Environmental engineering design
Trefwoorden
getij-energie golfenergie
 
Projectomschrijving

Energie uit de zee, specifiek golf- en getij-energie, wordt erkend als een belangrijke vorm van hernieuwbare energieproductie. Dit wordt zowel bevestigd in de Europese communicatie van 15 december 2011 (“Energy Roadmap 2050”), in de Horizon 2020 call, als meer recent in de communicatie omtrent Blue Growth. Men schat het geïnstalleerd vermogen in Europa op 3.6GW tegen 2020 en 180GW tegen 2050.

De waardeketen voor golf- en getij-energie is vandaag echter nog niet geconsolideerd. Dit biedt dan ook kansen aan Vlaamse industriële spelers om zich te profileren in deze ontluikende markt, niet alleen als componentleverancier, maar ook als systeembouwer. De MISSIE van Gen4Wave luidt:

Gen4Wave gelooft in een significante rol voor de Vlaamse innovatieve maakindustrie in de waardeketen van golf- en getij-energie. Gen4Wave wenst hieraan actief bij te dragen en tegelijk de sector van de offshore- en kustwaterbouwkunde te ondersteunen.

Om deze misse te realiseren, definieert het project Gen4Wave drie pijlers:

De realisatie van belangrijke, specifieke open T&R&D-infrastructuur, i.e. de Gen4Wave Coastal and Ocean Basin (G4W-COB), met de mogelijkheid om zowel golven, stroming als wind op te leggen aan schaalmodellen. De infrastructuur is dusdanig opgezet dat ze breed inzetbaar is in verschillende domeinen: golf- en getij-energie, offshore wind, offshore engineering, kustwaterbouwkunde, golf/stroming-vegetatie interactie, … zo zal Gen4Wave ook de bestaande Vlaamse industrie in deze sectoren ondersteunen.

Een tweede pijler mikt op de ondersteuning van en realisatie van innovatieprojecten o.a. via de Gen4Wave R&D Roadmap (G4WR&D) zoals gedetailleerd in dit dossier.

Een derde pijler biedt een belangrijk overlegplatform tussen academische instellingen en de industrie en is genaamd Gen4Wave Energy Platform (G4WEP). Dit is een broedplaats voor nieuwe projecten doordat diverse spelers worden samengebracht.