Project

Implicaties van medische blootstelling aan lage dosis straling

Acroniem
MEDIRAD
Code
41C08917
Looptijd
01-06-2017 → 28-02-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Medical imaging and therapy
    • Medical imaging and therapy
    • Other paramedical sciences
    • Medical imaging and therapy
 
Projectomschrijving

MEDIRAD heeft tot doel de wetenschappelijke basis en de klinische praktijk van stralingsbescherming (RP) op medisch gebied te verbeteren en behandelt daarmee de noodzaak om de gezondheidseffecten te begrijpen en te evalueren van blootstelling aan ioniserende straling met lage dosis van diagnostische en therapeutische beeldvorming en van effecten buiten het doelwit in radiotherapie (RT). MEDIRAD zal 3 belangrijke operationele doelstellingen nastreven: ten eerste zal het de orgaanslagschatting en -registratie verbeteren om de klinische praktijk te informeren, de doses te optimaliseren, aanbevelingen te doen en adequate dosimetrie te bieden voor klinische epidemiologische studies naar effecten van medische straling. Ten tweede is het gericht op het evalueren en begrijpen van de effecten van medische blootstellingen, met de nadruk op de twee belangrijkste eindpunten van relevantie voor de volksgezondheid: cardiovasculaire effecten van lage tot matige doses straling van RT bij de behandeling van borstkanker, incl. begrip van mechanismen; en lange termijn effecten op het risico op kanker van lage doses van CT bij kinderen. Ten derde zal het wetenschapsgebaseerde aanbevelingen voor consensusbeleid ontwikkelen voor de effectieve bescherming van patiënten, werknemers en het algemene publiek. Binnen het 4-jarige project zal een multidisciplinair consortium, in nauwe samenwerking met Europese medische verenigingen, MELODI en EURADOS (1), een hulpmiddel ontwikkelen om de beeldkwaliteit te bepalen om de optimalisatie van RP in medische beeldvorming te maximaliseren, (2) verbeteren en ontwikkelen nieuwe individuele dosimetrie van orgaan / anatomische structuur van thorax CT, I131-toediening, fluoroscopie-geleide procedures, hybride beeldvorming en RT voor borstkanker en interlinks met beeldkwaliteitsmaatregelen, (3) epidemiologische studies van de gevolgen van RT en CT uitvoeren, (4) identificeren van potentiële nieuwe beeldvormende en circulerende biomarkers en mechanismen van stralingseffecten, (5) ontwikkelen van innovatieve risicomodellen, (6) ontwikkelen en implementeren voor de eerste keer een Europese repository van patiëntendosis- en beeldvormingsgegevens, (7) ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde aanbevelingen, en ( 8) nieuwe benaderingen introduceren om de nucleaire en medische sectoren bij elkaar te brengen.