Project

De tribuni plebis en het einde van de Romeinse Republiek

Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Economic history
Trefwoorden
sociaal conflict volkstribunaat maatschappelijke verandering politieke instituties sociale groepen Romeinse Republiek
 
Projectomschrijving

De tribuni plebis zijn cruciaal voor het begrijpen van de politieke macht van socio-politieke groepen in de Romeinse maatschappij. Hun invloed in de late Republiek was omvangrijk en ze worden vaak gelinkt met de transformatie naar het Principaat. Mijn onderzoek zal een correcter beeld schetsen door een socio-politieke methodologie te gebruiken, gebaseerd op principal-agent analyse en modellen van sociaal conflict.