Project

Een gecombineerde materiaalkundige en chemisch technologische aanpak voor de ontwikkeling van innovatieve nano-gestructureerde snelle optische sensoren.

Code
3G060518
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
optische sensoren
 
Projectomschrijving

Vanwege hun hoge relatieve oppervlak hebben nanovezelmaterialen verkregen via elektrospinning aangetoond dat het ideale kandidaten zijn voor hoogwaardige sensoren in vele sectoren, waaronder het milieu monitoring, voedselinspectie en biogeneeskunde. De belangrijkste uitdagingen blijven (i) de gecontroleerde incorporatie van analyt-gevoelige kleurstofmoleculen in de nanovezels via chemische koppeling zonder uitloging bij toepassing en (ii) de identificatie van milieuvriendelijke electrospinning omstandigheden, gericht op de productie van sensormaterialen met een langdurige waterstabiliteit. Gezien deze uitdagingen en profiteren van de gezamenlijke expertise van de aanvragers in de materiaalwetenschap, chemische technologie en polymeerchemie, in dit project, electrospinning van copoly (2-oxazoline) s (PAOx) met geïmmobiliseerde indicator kleurstofmoleculen wordt verkend. Uiteindelijk is grootschalige productie van waterstabiele PAOx-gebaseerde nanovezelsensoren zullen worden gerealiseerd door (i) modelgebaseerd ontwerp toe te passen op controle van de microstructuur van individuele PAOx-ketens tijdens de synthesestap en (ii) afstemming van de elektrospiningscondities bij nanovezelproductie met betrekking tot waterstabiliteit en sensor toegankelijkheid. Geavanceerde karakteriseringstechnieken zullen worden gebruikt om de gecontroleerde kleurstof te demonstreren opname en om het superieure gedrag van de verkregen sensoren te bevestigen, beginnend bij pyrenebased referentiekleurstoffen die een breed scala van potentiële indicatorkleurstoffen en relevante toepassingen openen.