Project

Byzantijnse scholia op historici en de literatuur van marginalia: lezen en schrijven praktijken in de marge van de middeleeuwse Griekse manuscripten

Code
3E024821
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Historiography
  • Classical literature
  • Literatures in Greek
  • Medieval literature
  • Philology
Trefwoorden
Byzantijne literatuur Handschriftenonderzoek Scholia en kanttekeningen
 
Projectomschrijving

De marges van middeleeuwse Griekse handschriften zijn gevuld met annotaties van allerlei soort, gaande van korte reacties van lezers tot systematische commentaren. Dit project wil Byzantijnse marginalia in al hun facetten bestuderen: de materiële eigenschappen, de literaire vorm en de culturele omgeving waarin ze geschreven werden. Byzantijnse scholia zijn getriggerd door de hoofdtekst, maar tegelijk zijn ze geladen met de intenties van de commentatoren, die de preoccupaties van hun eigen tijd onthullen. Het genre van de geschiedschrijving wekte in het bijzonder commentaar op bij de eigen achtergrond waartegen de lezers het verleden waarnamen en vormgaven. Dit project zal de attitudes van Byzantijnen tegenover het klassieke verleden onderzoeken via de marges van antieke historici. Daarnaast komen marginalia op Byzantijnse historici aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan de literaire representatie van het verleden en aan de methodes van compositie die in de marges gebruikt werden. In samenhang met deze kwesties worden kritische edities van de relevante teksten voorbereid, die rekening houden met de codicologische en culturele context. Op die manier verschilt mijn aanpak van de traditionele visie, die scholia beschouwt als aanhangsels van de hoofdtekst. Mijn doel is de scholia te herevalueren als volwaardige constitutieve elementen in de Byzantijnse lees- en schrijfgewoontes van historiografische werken.