Project

Pre-emptive straf in Belgisch-terrorisme gerelateerde zaken: juridische interpretatie, patronen en trends, en zin ernst in de berechting van terroristen sinds 2003

Code
3E024321
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Punishment and criminal justice
    • Criminal law
    • Legal theory, jurisprudence and legal interpretation
Trefwoorden
straftoemeting Terrorisme inhoudsanalyse
 
Projectomschrijving

Een toename van het aantal strafrechtelijke maatregelen in het kader van terrorismebestrijding heeft geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze wetgevende evolutie wordt bekritiseerd, maar empirisch onderzoek naar de implicaties in de praktijk in België is grotendeels onbestaande. Dit onderzoeksproject beoogt inzicht te verwerven in de straftoemeting van terrorismeveroordeelden in België sinds de invoering van de terrorisme-specifieke wetgeving in 2003, in termen van juridische interpretatie, patronen en evoluties, en factoren die in relatie staan tot de strafmaat. De fase van straftoemeting zal worden geanalyseerd aan de hand van een inhoudsanalyse van de gerechtelijke uitspraken in Belgische terreurzaken tussen 2003 en 2020. Deze uitspraken zullen systematisch worden gecodeerd en geanalyseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze, op het niveau van metadata over de zaak en de dader, variabelen rond de strafmaat en terrorisme-specifieke variabelen. Deze analyse, die de straftoemeting van Belgische terrorismeveroordeelden in de eerste twee decennia van de 21ste eeuw in kaart brengt, levert cruciale inzichten omtrent de strafrechtelijke aanpak van terrorisme in de praktijk.