Project

Merizenship. Theoretiseren een informele burgerschap, gebaseerd op Meritoriousness en Merit.

Code
3E018121
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Comparative law
  • European law
  • Human rights law
  • Legal theory, jurisprudence and legal interpretation
  • Law not elsewhere classified
Trefwoorden
Ongelijkheid Merit Burgerschap
 
Projectomschrijving

Beïnvloedt de perceptie van verdienstelijkheid de toegang tot rechten? Ontstijgen haar gevolgen de officiële status van burgerschap? Welke juridische mechanismen koppelen de perceptie van verdienstelijkheid aan de toegang tot rechten? Reflecteren dergelijke mechanismen de publieke opinie over verdienste en “tot de samenleving behoren”? Mijn doelstelling is om deze vraagstukken te analyseren met behulp van het begrip “merizenship”. Daarbij zoom ik in op immigratie, burgerschap en huisvestingsrecht, alsmede de rol van verdienste in de publieke opinie.Mijn hypothese is dat merizenship individuele rechtssystemen ontstijgt en een globaal gepriviligieerde klasse creëert: merizens. Merizenship is een informeel, globaal burgerschap dat zowel burgers als niet-burgers gelijkelijk kan bevoordelen, voor zover zij worden gezien als personen die economische waarde toevoegen aan hun maatschappij en/of conformeren aan overige waardevolle sociale normen (taal, cultuur…). Merizenship bevoordeelt de welverdienden en heeft vergaande gevolgen ten aanzien van de toegang tot rechten. De benadering van staten richting merizens is libertair en gekenmerkt door een laissez-faire-houding. Daarentegen worden “non-merizens” geconfronteerd met interventionistisch beleid en een utilistische benadering. Naast een juridisch-doctrinaire en een theoretische analyse maak ik gebruik van empirisch, kwalitatief onderzoek naar de publieke opinie over de link tussen verdienstelijkheid en “tot de samenleving behoren”.