Project

Het hele jaar door socialiteit onder antropogene verandering in een coöperatief broedvogel

Code
3E016121
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal ecology
    • Behavioural ecology
Trefwoorden
Het hele jaar door socialiteit Global change
 
Projectomschrijving

Biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd en het vermogen van soorten om te reageren op snelle milieuveranderingen vormt een belangrijke topic in biologisch onderzoek. Desalniettemin blijft het onduidelijk hoe antropogene verandering, zoals grootschalige habitatversnippering en klimaatverandering, sociale gedragspatronen van dieren beïnvloedt. Tot dusver richtten studies zich vrijwel uitsluitend op het broedseizoen, terwijl het niet-broedseizoen wordt beschouwd als meest kritiek mbt kosten en baten van jaarrond sociaal gedrag. In dit project wil ik voorspellen hoe antropogene veranderingen vorm geven aan sociale gedragspatronen op basis van een gedetailleerd begrip van factoren die jaarrond sociaal gedrag beïnvloeden. Als modelsysteem bestudeer ik een coöperatief broedende zangvogel (placid greenbul, Phyllastrephus placidus) in een sterk gefragmenteerd nevelwoud van de Eastern Arc Mountains biodiversiteitshotspot. Voortbouwend op een unieke lange-termijn dataset, beoog ik ‘state-of-the-art’ tracking van gemerkte individuen, statistische en mechanistische modellering, en een brede regionale survey te integreren om volgende doelstellingen te verwezenlijken: (i) modelleren van habitatgeschiktheid in relatie tot habitatfragmentatie en klimaatomstandigheden, (ii) onderzoeken van de rol van spatio-temporele variatie in habitatgeschiktheid in jaarrond sociaal gedrag, en (iii) voorspellen van jaarrond sociale gedragspatronen onder antropogene verandering.