Project

Herdefiniëren van de segmentatie in subductiezones: nieuwe strategieën om sedimentair bewijs voor seismische trillingen te linken aan aardbevingsparameters

Code
3E015421
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sedimentology
    • Tectonics
    • Seismology and seismic exploration
Trefwoorden
grondbewegingsmodellering paleoseismologie
 
Projectomschrijving

Paleoseismische onderzoek is cruciaal om de seismische gevarenkans in een bepaalde regio in te schatten. Om de bevolking voor te bereiden op een potentiële zware aardbeving in de nabije toekomst en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn in te dijken, is het niet alleen belangrijk om te weten hoe vaak dergelijke grote, destructieve aardbevingen voor komen, maar ook waar deze zullen plaatsvinden. De grote hoeveelheid paleoseismich onderzoek langsheen subductiezones heeft reeds toegelaten om het tempo waarmee dergelijke zware aardbevingen terugkeren te bepalen, maar hebben nog niet toegelaten om hun locatie accuraat in te schatten. Dit komt omdat het momenteel onduidelijk is hoe we paleoseismisch bewijs kunnen relateren aan de karakteristieken van de aardbeving die dit bewijs veroorzaakt heeft. In dit project ontwikkelen we een nieuwe methode om deze link te achterhalen door sedimentair paleoseismisch bewijs in subductiezones te combineren met grondbewegingsmodellering. Met behulp van deze kwantitatieve aanpak kunnen we dan de lengte en locatie van vroegere interplaataardbevingen over de hele wereld bepalen. Dit laat toe om de concepten van segmentatie in subductiezones en aardbevingscycli opnieuw te evalueren. Met dit project maken we een belangrijke vooruitgang voor de inschatting van de seismische gevaren in deze gebieden en verleggen we de grenzen van paleoseismisch onderzoek in subductiezones.