Project

Uitkomsten meten en evalueren als een routinematige praktijk in alcohol- en drugbehandelingscentra in België (OMER-BE)

Acroniem
OMER-BE
Code
12O05621
Looptijd
15-12-2020 → 15-03-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Behavioural and emotional problems
    • Special needs education
  • Medical and health sciences
    • Mental healthcare services
    • Residential health care
Trefwoorden
verslaving herstel PROMs PREMs evaluatie behandeling kwaliteit van leven
 
Projectomschrijving

Recent startte het OMER-BE onderzoek (Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium), dat gefinancierd wordt door BELSPO. Dit onderzoeksproject neemt de vorm aan van een longitudinale cohortstudie in vijf typische behandelmodaliteiten voor personen met verslavingsproblemen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: ambulante drugvrije behandeling, ambulante substitutiebehandeling, residentiële ontwenningsbehandeling, langdurige residentiële behandeling en opvolging door mobiele teams.

Concreet zal de impact van deze vormen van behandeling op verschillende momenten gemonitord worden aan de hand van de recent ontwikkelde ICHOM-tool voor personen met verslavingsproblemen. Dit PROM-instrument meet patient-reported outcomes (PROMs) op het vlak van druggebruik, leefsituatie, psychische klachten en herstel (oa. welbevinden,  kwaliteit van leven). PROMs en PREMs (patient-reported experience measures) worden meer en meer gezien als cruciale indicatoren om het verloop van chronische aandoeningen op te volgen en zullen in de nabije toekomst geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg in België. Het OMER-BE project wil hierop anticiperen en tegelijk instrumenten aanreiken die zich lenen tot benchmarken, zowel op Vlaams, nationaal als internationaal niveau.

Het hoofddoel van de OMER-BE studie is (1) het opzetten en implementeren van een methodologie voor het systematisch meten van PROMs en PREMs, gebaseerd op een recent ontwikkeld en internationaal gevalideerd instrument (ICHOM Standard Set for Addictions); (2) het meten en vergelijken van herstelindicatoren tussen verschillende behandelvormen, om zo na te gaan hoe deze evolueren tijdens en na behandeling; (3) nagaan hoe deze nieuwe tool afgestemd en geïntegreerd kan worden op/in bestaande registratiesystemen zoals de TDI.