Project

Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Discourse analysis
    • Sociolinguistics
Trefwoorden
werk
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt hoe beleidsmatige investeringen in het verbeteren van talige competenties ter bevordering van de tewerkstelling van migranten in de praktijk worden gebracht. Het project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de rol van taal in de verschillende stappen van de activeringstrajecten die anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen doorlopen.