Project

Fysieke Activiteit voor cognitieve gezondheid: het in kaart brengen van de onderliggende causale paden (PACE-UP project)

Code
3E005221
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Epidemiology
    • Public health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
gezond verouderen cognitieve prestaties Physical Activity
 
Projectomschrijving

Wereldwijd neemt het aantal oudere volwassenen snel toe. Dit gaat gepaard met een sterke stijging in het aantal mensen met cognitieve achteruitgang. Er is dus nood aan onderzoek omtrent hoe men op een gezonde manier cognitief kan verouderen. Een actieve levensstijl gaat samen met een langer behoud van het optimaal cognitief functioneren bij ouderen. De manier waarop fysieke activiteit het cognitief functioneren van ouderen beschermt is echter nog onduidelijk. Vaak wordt aangehaald dat een goede slaap en een verbeterd mentaal welzijn het effect kunnen mediëren. Huidig empirisch onderzoek hieromtrent is echter schaars. Bovendien zijn er een aantal methodologische problemen waar tot nog toe weinig aandacht aan werd besteed, namelijk het ontbreken van causale analyses, het gebrek aan aandacht voor effecten binnen personen op dagniveau en het gebrek aan onderzoek binnen de authentieke context van ouderen. Het doel van dit project is om, met behulp van gesofisticeerde statistische methoden en door het verzamelen van kwaliteitsvolle data op dagniveau, te onderzoeken of fysieke activiteit het cognitief functioneren bij ouderen positief beïnvloedt via een verbeterde slaap en een verbeterd mentaal welzijn. De eerste fase van het project bestaat uit het onderzoeken van de causale structuur tussen fysieke activiteit, cognitie, slaap en mentaal welzijn. In de tweede fase zullen de directe en indirecte paden tussen fysieke activiteit en het cognitief functioneren gekwantificeerd worden.