Project

nominatumsubsidie: arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

Acroniem
nominatumsubsidie
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2019
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogics and special education
Trefwoorden
jongeren met beperking arbeidsmarkt
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar