Project

Heerlijke macht en economische groei in de Lage Landen, c. 1350-1650

Code
01G00322
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Early modern history
  • Landscape and ecological history
  • Medieval history
  • Political history
  • Socio-economic history
Trefwoorden
Sociaal-economische geschiedenis politieke geschiedenis rechtsgeschiedenis comparatieve geschiedenis
 
Projectomschrijving

Dit project focust op een van de grootste vraagstukken in de pre-moderne geschiedenis, namelijk de vermeende impact van elitaire machtsuitoefening op economische groei. Het project maakt gebruik van een gelukkige configuratie van expertise en uitzonderlijke bronnen om een vergelijking te maken van patronen van heerlijke macht en van economische ontwikkeling in de deelregio’s van de Nederlanden in c. 1350-1650.