Project

Analyse van de componenten van rechtsculturen : een vergelijking van het Franse en Amerikaans recht.