Project

Budget, boekhouding en financiering van de politiezones

Code
175H2308
Looptijd
15-11-2007 → 14-11-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
politiezones
 
Projectomschrijving

Dit projectvoorstel heeft tot doel een beter inzicht te verwerven in de ontvangsten en uitgaven van de politiezones. Verder is het gericht op het formuleren van aanbevelingen waardoor de samenhang tussen het lokale veiligheidsbeleid en de begrotingen kan vergroot worden. Tenslotte wil het project uitmonden in een vernieuwd federaal financieringsmechanisme. We schetsen het voorgestelde onderzoek hierna in 3 afzonderlijke paragrafen.