Project

Evolutie, pathobiologische kenmerken en pandemisch potentieel van varkensinfluenzavirussen

Code
160M03416W
Looptijd
01-04-2017 → 31-03-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
varkensinfluenzavirussen
 
Projectomschrijving

De belangrijkste onderzoeksvragen en doelstellingen zijn:
-Een goed beeld verkrijgen van de meest voorkomende influenzavirus subtypen en genotypen bij varkens in Vlaanderen; vergelijken van de situatie met deze in andere Europese landen, de VS en Azië
-Vergelijken van de huidige varkensinfluenzavirussen met deze uit het verleden, en met de influenzavirussen van de mens
-Tijdig opsporen van "nieuwe" varkensinfluenzavirussen met mogelijk verhoogd risico voor varken en/of mens
-Beschikken over varkensinfluenzavirus stammen voor toegepast en fundamenteel onderzoek
-Heeft de versnelde evolutie van varkensinfluenzavirussen gevolgen voor de pathogenese en virulentie bij de natuurlijke gastheer?
-In welke mate hebben mensen van verschillende leeftijden kruisreagerende beschermende antistoffen tegenover verschillende H1 varkensinfluenzavirussen?
-Welke zijn de verschillen in de pathogenese van influenzavirussen bij het varken, de fret en de mens?
-Kan het fret transmissie model worden verbeterd zodanig dat het betrouwbare aanwijzigen geeft voor de transmissie van varkensinfluenzavirussen in de menselijke populatie?
-Betere inzichten in mogelijke determinantnen (bvb. bepaalde aminozuur sekwenties in het HA of bepaald soort reassortanten) van influenza virus adaptatie aan het varken en de mens
-Een betere analyse van het zoönotische en pandemisch risico van verschillende soorten varkensinfluenzavirussen