Project

Ontwikkeling van een metabolome benadering om de relatie tussen voeding en gastro-intestinale gezondheid te ontrafelen