Project

Analyse en ontwerp voor robuustheid van bemonsterde teruggekoppelde continuë-tijd systemen met toepassing op Delta-Sigma modulatie en frequentiesynthese