Project

Evaluatie en implementatie van biologische fungiciden bij de preventie en bestrijding van ziekten in vollegrondsgroenten.

Code
179P3109
Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
Biologische fungiciden
 
Projectomschrijving

Chemische gewasbescherming komt het laatste decennium steeds meer onder druk te staan door strenger wordende (eco)toxicologische eisen en Vlaamse, nationale en Europese reductieprogramma's. Er is steeds meer nood aan een geïntegreerde aanpak waarbij teelttechnische maatregelen (rassenkeuze, bodembewerking, vruchtafwisseling, ed.) en alternatieve bestrijdingstechnieken (fysisch, biologisch, ecologisch, e.d.) gecombineerd worden met de inzet van chemische gewasbescherming. In dit Project wil men zicht richten op de ontwikkeling, karakterisering en implementatie van biologische fungiciden voor de vollegrondsgroententeelt. Dit is een belangrijke sector voor Vlaanderen die bovendien geconfronteerd wordt met een beperkt aanbod van toegelaten chemische fungiciden. Concreet wordt geopteerd om vier belangrijke ziekten te selecteren (Sclerotina sclerotiorum, Rhizoctonio solane, Phytophora porri, Verticillium spp.) die schade kunnen toebrengen aan volgende vier, economisch relevante gewassen (boon, erwt, bloemkool en prei omvatten circa 57% van het areaal).