Project

Decongestie van het Distributienet door Decentrale Opslag (D³O)

Looptijd
01-10-2011 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Management
Trefwoorden
decentrale opslag
 
Projectomschrijving

De doelstelling in dit project focust zich op de integratie van de nieuwe technologische buffersystemen in decentrale productie eenheden om het verschil in tijdstip van vraag en aanbod af te vlakken. Bijgevolg kan decentrale elektrische opslag ook leiden tot een gereduceerde netbelasting.

 VLAIO-onderzoeksresultaten

Voor de onderzoekresultaten wordt integraal verwezen naar de praktische gids die in het kader van het TETRA project ‘ Oplossingen voor verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening bij kmo’s werd ontwikkeld. Deze gids heeft als doel om een leidraad en bondige samenvatting te vormen voor installateurs, studiebureaus en alle overige doelgroepen.

 Het variabel en minder flexibel karakter van elektriciteit uit zon en wind resulteert in specifieke problemen in het distributienet, dat ontworpen werd vanuit het standpunt van gecentraliseerde productie. De zoektocht naar een optimale balans  tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers op lokaal niveau is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in de industriële sector. De technologische mogelijkheden om de zelfvoorziening en zelfconsumptie van energie op bedrijfsniveau te verhogen (zoals geïntroduceerd in het TETRA-project D³O - IWT 130187) zijn voor handen en werden op elkaar afgestemd: dé focus van dit project.

 Een hoge zelfvoorziening en zelfconsumptie kadert in een optimale afweging van de totale productie van lokaal opgewerkte energie ten opzichte van het totaal verbruik. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gelijktijdigheid van verbruik en opbrengst met inbegrip van hedendaagse opslagmogelijkheden en mogelijke verschuiving van verbruik. Om industriële installaties dit optimalisatieproces effectief te laten realiseren, werd een praktische technologievertaling van een breed gamma van innovatieve technieken ontwikkeld binnen dit project.

  https://www.ugent.be/ea/eemmecs/lemcko/nl/onderzoek/onderzoeksresultaten