Project

BDU-IUC Fase II: VLIR-UOS IUC partnerschapsproject met de Universiteit van Bahir Dar (BDU)

Code
13v23423
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2027
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Hydrogeology
  • Climate change
  • Geomorphology and landscape evolution
  • Remote sensing
  • Surfacewater hydrology
  • Terrestrial ecology
  • Aquatic biology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
  • Agricultural hydrology
  • Agricultural land management and planning
  • Agricultural technology
  • Farm and rural management
  • Sustainable agriculture
  • Sustainable fishery management
  • Horticultural crop production
  • Horticultural crop protection
Trefwoorden
landdegradatie landbouw hydrogeologie aquatische biologie rurale economie
 
Projectomschrijving

De “Lake Tana Development Corridor” (LTDC) in Ethiopië is een belangrijk economisch ontwikkelingsgebied rond het Tana Meer, waar landbouw en visserij, toerisme, handel en industrie, en transport de belangrijkste economische activiteiten zijn. De meest dringende kwesties zijn slechte voedselzekerheid, aanhoudende moeilijkheden met waterbeschikbaarheid en -kwaliteit, en een gebrek aan milieuduurzaamheid en goed bestuur in regionale ontwikkeling. Armoede vormt een belangrijke hindernis voor duurzame ontwikkeling. Mensen die in armoede leven, hebben beperkte mogelijkheden om te investeren in duurzame praktijken voor natuurbeheer, zoals erosiebestrijding, visbeheer of efficiënte irrigatiesystemen. Dit kan hun vermogen beperken om hun leefomstandigheden te verbeteren. Om significante veranderingen teweeg te brengen in de LTDC, zijn onderzoek en capaciteitsopbouw voor de landbouw en lokale gemeenschappen in het algemeen essentieel. Gerichte benaderingen zijn nodig om duurzaam landbeheer en economische groei te versnellen in gebieden en gemeenschappen die door armoede worden getroffen, en we moeten een omgeving creëren waarin vrouwen actief kunnen deelnemen aan alle niveaus van economische, sociale en politieke activiteiten.

Het door VLIR-UOS gefinancierde BDU-IUC-fase 2-project heeft de ambitie om een Afrikaans centrum van excellentie op het gebied van voedsel en milieu op te richten. De capaciteit van de Universiteit van Bahir Dar en regionale belanghebbenden zal worden versterkt op specifieke Agenda 2030-duurzame ontwikkelingsdoelen om de regionale ontwikkeling te ondersteunen bij het creëren van toekomstbestendige, gezonde ecosystemen en een rechtvaardige, veerkrachtige economie.

Het project wordt ondersteund door een groep van ongeveer 100 onderzoekers, zowel bij Vlaamse hogeronderwijsinstellingen als bij de Universiteit van Bahir Dar (Ethiopië), en telt 16 doctoraatsstudenten. Het project heeft een budget van 2,6 miljoen EUR en zal worden afgebouwd in 2027.