Project

Studie over de sociale bescherming van werknemers in situaties van onderaanneming in de Europese Unie

Looptijd
11-04-2011 → 10-04-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
grensoverschrijdende tewerkstelling onderaanneming hoofdelijke aansprakelijkheid
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is het beschrijven en het analyseren van de effectiviteit en het functioneren van mogelijke mechanismen inzake (hoofdelijke) aansprakelijkheid met betrekking tot de bescherming van werknemers, werkzaam in het kader van een (onder)aannemingsconstructie in de Europese Unie. De studie wil nagaan of een mogelijk Europees instrument inzake (hoofdelijke) aansprakelijkheid wenselijk is en tevens aanbevelingen formuleren teneinde een kentering teweeg te brengen in de bescherming van werknemers, werkzaam in (onder)aannemingsstructuren, in het bijzonder in een grensoverschrijdende situatie.