Project

Betrokkenheid allochtone ouders

Code
22F08912
Looptijd
02-04-2012 → 01-04-2013
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
Trefwoorden
secundair onderwijs inspiratiegids samenwerking met ouders concrete uitwerking
 
Projectomschrijving

“Van eiland naar wij-land” is een inspiratiegids voor het secundair onderwijs inzake een goede samenwerking met ouders. Enerzijds schetst het een algemeen referentiekader, een model waarin alle aspecten die de samenwerking kunnen bevorderen, worden samengebracht. Anderzijds bieden de citaten uit de vele gesprekken met SO-scholen de nodige concretisering voor dit kader.