Project

AquaGlance - ontrafelen van humane gezondheidsrisico's geassocieerd met hormoonverstorende stoffen in drinkwater

Code
1204324N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Instrumental methods
 • Medical and health sciences
  • Spectrometry
  • Pharmacokinetics
  • Analytical toxicology
Trefwoorden
beoordeling van de risico's voor de menselijke gezondheid drinkwater hormoonontregelende stoffen
 
Projectomschrijving

De aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen (HO) in drinkwater is onvermijdelijk, aangezien de bestaande waterzuiveringstechnieken niet gemaakt zijn om HOs uit afvalwater te verwijderen. HOs zijn chemische stoffen zoals hormonale anticonceptiva, verzorgingsproducten, bestrijdingsmiddelen en industriële chemicaliën, die de functie van het endocrien systeem beïnvloeden, waardoor ze o.a. aanleiding geven tot metabole stoornissen, hormonale kankers en neurotoxiciteit. Sporadisch onderzoek van Belgisch drinkwater erkent de aanwezigheid van enkele HOs, echter, een allesomvattende studie van de meest belangrijke HOs en de gerelateerde gezondheidsrisico’s, ontbreekt. AquaGlance zal de gezondheidsrisico’s van HOs in drinkwater onderzoeken in een Belgisch cohort (GLORIA), waarbij rekening wordt gehouden met ruimtelijke, hydraulische en socio-economische factoren, ten einde gebieden met hoge blootstelling en kwetsbare groepen te identificeren. HOs zullen geanalyseerd worden via (niet-)gerichte hoge resolutie massa spectrometrie en elektronenvangstdetectie. Gezondheidsrisico’s zullen geëvalueerd worden via de Risico Quotiënt methode op basis van de dagelijkse HO opname. Potentieel risicovolle HOs zullen in de toekomst gerelateerd worden aan levenslange gezondheidsproblemen binnen GLORIA. Het einddoel van dit onderzoek is om wetenschappelijk onderbouwde preventie en interventie strategieën uit te werken betreffende HO-gerelateerde gezondheidsrisico’s.