Project

Toepasbaarheid van cortisol in schubben als biomerker voor chronische stress bij vissen

Acroniem
160J12a14
Code
160J12A14
Looptijd
01-08-2014 → 31-07-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
Chronische stress bij vissen
 
Projectomschrijving

In dit project zal, voortbouwend op reeds door MSc./Drs. Johan Aerts in het kader van zijn doctoraat uitgevoerd onderzoek en hieraan gerelateerde patentaanvraag, een uitgebreide biologische validatie gebeuren aangaande cortisol in schubben als valabele biomerker voor chronische stress bij vissen. Hierbij werd gekozen voor karper (Cyprimus carpio) omwille van de reeds bekomen positieve resultaten voor deze vissoort, zijn functie als modelorganisme alsook zijn grote belang in de aquacultuur. Additioneel zal de basis gelegd worden voor de toekomstige ontwikkeling van een biosensor om grote hoeveelheden monster on-site (op het aquacultuurbedrijf, bij wildlife alsook in publieke aquaria en bij vissen die als proefdier gehouden worden) op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze te analyseren. Een éénmalige monstername ter plaatse zou het mogelijk maken om chronische stress bij vissen te kwantificeren en op deze wijze bij te dragen tot het optimaliseren van het kweken, monitoren alsook houden van vissen. Naast de voordelen voor kweker en vis is dit van cruciaal belang voor een gefundeerde beslissingstrategie inzake dierenwelzijn door de overheid