Project

steunpunt Buitenlands beleid, toerisme en recreatie - thematisch spoor Buitenlands beleid

Code
174S0707
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
buitenlands beleid
 
Projectomschrijving

De centrale doelstelling van dit project bestaat erin om via een vergelijkend onderzoek en bench-marking van het buitenlands beleid, de internationale vertegenwoordiging en de diplomatieke representatie van niet-statelijke entiteiten en kleine staten (vergelijkbare grootte-orde met vlaanderen) meer duidelijkheid te krijgen omtrent de specificteit van het fenomeen "para-diplomatie", zowel in de bilaterale, Europese als multilaterale politiek. Via dit onderzoek zullen we ook meer duidelijkheid en zicht krijgen op de belangenpercepties, de voornaamste beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten van het buitenlands beleid van andere niet-statelijke entiteiten en kleine staten.