Project

Geïntegreerd Smoothed Particle Hydrodynamics platform voor het modelleren van mariene hernieuwbare energie technologieën en verankerde drijvende structuren gevalideerd met experimentele modellering

Code
11PO024N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
    • Hydrodynamics
Trefwoorden
Hydrodynamica van afgevlakte deeltjes
 
Projectomschrijving

Verankerde drijvende constructies hebben brede toepassingen in offshore engineering, zoals drijvende offshore windturbines en golfenergieconvertoren (GEC's) uit het veld van mariene hernieuwbare energie (MHE). Verankeringen, en in het geval van GECs, een gecontroleerde power-take-off (PTO) vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de totale kost van deze technologieën en beïnvloeden hun hydrodynamisch gedrag. Daarom is het cruciaal om hun gedrag op een kostenefficiënte manier nauwkeurig te modelleren. Een non-lineair numeriek platform dat overweg kan met: complexe geometrieën en bewegingen van GECs en MHE technologieën in operationele en extreme golfcondities, met nauwkeurige modellering van verankeringen, van het PTO systeem en van de globale control strategie voor GEC parken bestaat echter nog niet. Hier zal dit worden bereikt door een geïntegreerd numeriek platform te gebruiken gebaseerd op de ‘Smoothed Particle Hydrodynamics’-methode. Het numerieke platform zal worden gevalideerd m.b.v. experimentele data van het 'WECfarm'-project, waar tot 5 GECs getest zullen worden in het Coastal & Ocean Basin (Oostende, BE). De hoofddoelstellingen van dit onderzoek zijn bedoeld om bestaande kennislacunes te dichten die de verdere ontwikkeling en commercialisering van deze opkomende MHE-technologieën belemmeren. Valorisatie van de resultaten zal worden bereikt door wetenschappelijke disseminatie en samenwerking met academische en industriële spelers uit de offshore- en de MHE-sector.