Project

Ruimtelijke en ecologische determinanten van Eco-evolutionaire dynamieken: antropogene milieus als model (SPEEDY)

Code
120C03612
Looptijd
01-10-2012 → 31-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Plant biology
Trefwoorden
evo-evolutionaire dynamieken ruimtelijke variatie verstedelijking
 
Projectomschrijving

Ruimtelijke variatie speelt een sleutelrol in eco-evolutionaire responsen op omgevingsverandering. De manier waarop de omgeving populaties, gemeenschappen en ecosystemen beïnvloedt, hangt evenwel af van de interactie tussen locale en regionale processen. In deze studie worden eco-evolutionaire dynamieken op een geïntegreerde manier onderzocht langsheen gradiënten van anthropogene verstoring. Dit gebeurt via staalnames in gerepliceerde plots in (half)natuurlijke, landelijke en stedelijke habitaten in Vlaanderen.