Project

Overleeft arbeidsmarktdiscriminatie onder competitie?

Code
12AM824N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Work and organisational psychology
  • Labour and demographic economics
  • Design of experiments
  • Micro-based behavioural economics
  • Race and ethnic relations
Trefwoorden
Multilevel Concurrentie Discriminatie
 
Projectomschrijving

Eerder empirisch onderzoek toonde aan dat arbeidsmarktdiscriminatie wijdverbreid is, maar is minder eenduidig over hoe het aan te pakken. Economische theorieën kunnen ons hierbij helpen. Zo zouden product- en arbeidsmarktcompetitie discriminatie uit de markt drijven; discriminatie zou laag zijn wanneer marktmacht evenredig over bedrijven is verdeeld of wanneer vacatures moeilijk te vervullen zijn. Als discriminatie afneemt naarmate competitie toeneemt, zou het beleid kunnen focussen op het stimuleren van competitie. Huidig empirisch onderzoek naar het neutraliserende effect van competitie levert echter gemengde resultaten op en vertoont enkele lacunes. Die lacunes zijn onder meer dat onderzoekers product- en arbeidsmarktcompetitie geïsoleerd bekijken en dat de huidige methoden de meerlagigheid van de data negeren. De projectdoelstellingen zijn dan ook (i) het verbreden en verdiepen van de kennis over de link tussen competitie en discriminatie, (ii) het identificeren van omstandigheden die dit verband beïnvloeden, en (iii) het onderscheiden van competitie-interventies met het grootste neutraliserende effect op discriminatie. Daartoe zal ik (i) een systematische literatuurstudie uitvoeren van eerder empirisch onderzoek, (ii) multilevel meta-regressietechnieken toepassen op transnationale competitie- en aanwervingsdiscriminatiedata, (iii) multilevel regionale data analyseren, en (iv) meerfasige vignettenexperimenten uitvoeren inzake aanwerving, verloning, promotie en ontslag.