Project

Preventie van radicalisering bij jongeren door bewustmaking van denkfouten

Acroniem
PRECOBIAS
Code
41J01219
Looptijd
01-12-2019 → 28-02-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social perception and cognition
    • Media and communication theory
    • Visual communication
    • Social and community informatics
Trefwoorden
denkfouten sociale media extremisme radicalisering preventie Communicatie
 
Projectomschrijving

PRECOBIAS is een gebruikersgericht en discourskritisch campagneproject. Het onderzoekt de denkfouten en mentale processen die plaatsvinden wanneer jongeren op sociale media geconfronteerd worden met extremistisch of terroristisch discours, vooral jongeren die ofwel vatbaar zijn voor radicalisering ofwel al geradicaliseerd zijn. Het project wil radicalisering op lange termijn tegengaan door de digitale weerbaarheid en het kritische denkvermogen van de doelgroep te verhogen. PRECOBIAS helpt jongeren zichzelf beter te begrijpen door de mentale processen en denkfouten bloot te leggen die aan de basis liggen van hun interpretaties en analyses. PRECOBIAS wil gedragsverandering teweegbrengen en jongeren ervan weerhouden extremistisch gedachtegoed online te promoten. De campagne van PRECOBIAS zal gebaseerd zijn op tastbaar bewijs over denkfouten, radicalisering en sociale media, door middel van voorgaand multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met de professionele ervaringen van maatschappelijke instellingen, leerkrachten en maatschappelijk werkers. Het project zal in 8 EU-talen worden uitgevoerd, namelijk de 6 meest voorkomende talen (Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Pools) en twee minderheidstalen (Slovaaks en Hongaars).