Project

CONTOURITE-3D: een gedetaillerde studie van het contouriet-facies

Acroniem
CONTOURITE-3D
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
studie
 
Projectomschrijving

Dit voorstel beoogt de sedimentaire reeks te bestuderen die is afgezet onder invloed van
langs hellingsbodemstromen; contourites. In de Golf van Cadiz, belangrijke contourietreeksen
zijn afgezet door het tijdelijk variabele mediterrane uitstromingswater, sterk
beïnvloed door paleoklimatologische veranderingen. Onlangs zijn soortgelijke contourietafzettingen geweest
ontdekt langs de Marokkaanse marge, in combinatie met koudwaterkoraalecosystemen.
Via geofysische en paleoceanografische technieken zal dit multidisciplinaire project dat doen
streven naar een beter begrip van de depositieprocessen die bij de creatie zijn betrokken
van een contouritisch gezicht. Uitgebreide geofysische onderzoeken van kerngegevens, met behulp van berekend
tomografie, gecombineerd met een gedetailleerde karakterisering van de bodemmassa in het verleden
variabiliteit, zal het mogelijk maken om aanzienlijk bij te dragen om state-of-the-art en geïntegreerd voor te stellen
diagnostische criteria voor contourieten. Het zal ook beter de rol van de verschillende contouriet beoordelen
facies typen in een koolwaterstofsysteem als potentiële bronsteen, reservoir of kapsteen.
Bovendien, door correlatie met seismische profielen met hoge resolutie, zal dit project helpen
om de Plio-Pleistoceen-evolutie van de Atlantische Marokkaanse marge te ontrafelen. Dit project zal
worden uitgevoerd in een sterke internationale context (bijvoorbeeld IODP Leg 339), wat een groot deel van
de beschikbare gegevens. Aanvullende kerngegevens worden verkregen tijdens de R / V Marion Dufresne
EuroFLEETS GATEWAY cruise in 2013.