Project

Numerieke Cognitie en Veroudering

Code
11PMV24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Neuropsychology
  • Cognitive ageing
  • Neuropsychology of ageing
  • Cognitive processes
  • Learning and behaviour
Trefwoorden
Numerieke cognitie
 
Projectomschrijving

Numerieke cognitie is een essentiële vaardigheid die een scala aan nummer gerelateerde cognitieve functies omvat. Zoals bij de meeste cognitieve functies, verandert numerieke cognitie over tijd. Echter, terwijl de literatuur reeds veel aandacht besteedde aan de vroege ontwikkeling van numerieke cognitie, blijven studies in ouderen schaars. De huidige evidentie omtrent veroudering niet eenduidig. Bovendien is de huidige literatuur over veroudering eerder descriptief en niet expliciet gekaderd binnen theorieën over cognitieve veroudering. Het triple code model en de HAROLD hypothese postuleren respectievelijk predicties over lateralisatie van numerieke processen en compensationele verandering in lateralisatie over leeftijd. De combinatie van deze twee theorieën resulteert in enkele openstaande vragen, aangezien de huidige literatuur geen duidelijkheid biedt over hoe numerieke taakprestatie en onderliggende lateralisatie aan elkaar gerelateerd zijn over leeftijd. Daarom doelt dit project op het onderzoeken van onderliggende hersenlateralisatie met gebruik van functionele transcaniële Doppler, aangezien dit een veelbelovende weg kan zijn om tot een beter begrip te komen over verouderingseffecten in mathematische cognitie. Indien veroudering numerieke taakprestatie vermindert, zou het gunstig zijn om deze beperking tegen te gaan. Daarom doelt dit project op het onderzoeken van hoe training zowel numerieke taakprestatie als onderliggende lateralisatie beïnvloedt in ouderen.