Project

Hybride CAR - verbeteren van cellulaire therapie voor de behandeling van infectieziekten

Acroniem
Hybrid CAR
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Adaptive immunology
    • Infectious diseases
    • Virology
Trefwoorden
T lymfocyt Chimere antigen receptor gepersonaliseerde geneeskunde cellulaire therapie synthetische immuniteit infectie ziekten antilichamen
 
Projectomschrijving

In dit project willen we Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cel therapie voor virale infectie ontwikkelen, met als doel het virus effectief en definitief te elimineren uit het organisme van de patiënt. CAR T-celtherapie wordt met succes toegepast bij de behandeling van hematologische maligniteiten, maar tot dusver is het gebruik ervan voor het behandelen van virale infecties in klinische studies mislukt. Het vernieuwende van onze aanpak bestaat erin dat we niet alleen de cellen van de geïnfecteerde gastheer, die virale eiwitten op hun oppervlak tot expressie brengen, zullen treffen, maar ook de poel van vrij virus, zodat daaropvolgende infectiecycli worden onderbroken. Bovendien zullen de door antilichaam geneutraliseerde vrije virusdeeltjes de reactie van de gastheer op de ziekteverwekker versterken. We hebben voor dit idee al een prioriteitsdatum van het Europees Octrooibureau ontvangen en met deze aanvraag concentreren we ons momenteel op het ondersteunen van onze patentclaims met aanvullende experimentele resultaten. Hoewel we HIV virale infectie als voorbeeld gebruiken, kunnen de hybride cellen ook worden ingezet voor andere infectieziekten zoals tuberculose en multiresistente bacteriële infecties.