Project

Animated Spatial Time Machine

Code
BOF/MVF/202202/024
Looptijd
01-07-2022 → 30-06-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Digital and interaction design
  • Mixed media
 • Natural sciences
  • Computer-aided design
  • Virtual reality and related simulation
 • Social sciences
  • Arts, media and communication curriculum and pedagogics
  • Civic learning and community development
  • Cultural participation
  • Communications and media policy
  • Futures studies
  • Visual communication
  • Human-centered design
 • Engineering and technology
  • Environmental and sustainable planning
  • Smart cities
  • Urban and regional design
  • Urbanism and regional planning
  • Geospatial information systems
Trefwoorden
Communicatie Smart Cities Co-design Metaverse Burgerparticipatie Burgerwetenschap Co-creatie 4D Time Machine Virtual Reality 3D
 
Projectomschrijving

Het kunnen reizen door de tijd fascineert de mens. Iedereen droomt wel eens over hoe het verleden was of hoe de toekomst er zal uitzien. Tijdsbalken met tekst, 2D plannen en foto’s uit het verleden vormen al langer een soort teletijdmachine, achteraan de klas op school voor de geschiedenislessen, of de laatste decennia online. Zelden of nooit wordt in deze toepassingen een link met toekomstige ontwikkelingsplannen van beleidsmakers, (landschaps-)architecten, ruimtelijke planners en projectontwikkelaars voorzien. Er worden ook weinig of geen 3D modellen gebruikt. Een vak met de naam “toekomst” bestaat immers niet naast het vak “geschiedenis” in de lagere school. Naast het verleden en de toekomst is er natuurlijk ook het heden. En voor dat heden vormen 3D citymodellen meer en meer de basis, tegenwoordig steeds vaker ‘Digital (geo)Twins’ genoemd, als digitale copy van de toestand in het heden. Hoewel steeds meer steden over de hele wereld inzetten op de bouw van digitale teletijdmachines, ontbreekt het meestal aan de interdisciplinariteit die verleden, heden en toekomst combineert in één digitale omgeving; meestal gaat het uitsluitend over het verleden. De meeste van deze tijdslijnen zijn nog steeds 2D toepassingen met afbeeldingen en tekst.

De vakgroep Geografie van de UGent streeft naar een geïntegreerde aanpak bij de ontwikkeling van Spatial Time Machines. Niet alleen interdisciplinair met historici voor het verleden en planners voor de toekomst, maar vooral ook transdisciplinair door het stimuleren van co-creatie en co-design met burgers in een digitale 3D (ruimte) en 4D (tijd) wereld. Digitale Geo-ICT-technieken zoals online 3D/4D, Virtual Reality en Augmented Reality kunnen steeds beter onze dromen over verleden en toekomst aantrekkelijk voorstellen en daarmee verschillende zintuigen prikkelen, visueel, auditief en op termijn zelfs ook de reukzin. Beweging en animatie met behulp van Game Engines, maken het geheel nog levendiger.

Het doel van deze projectaanvraag is de vulgarisatie van de mogelijkheden van een “Animated Spatial Time Machine” die een belangrijke stap is op weg naar een hybride wereld waarin de fysieke en virtuele werkelijkheid in elkaar overvloeien in eXtended Reality. Deze nieuwe geïntegreerde omgevingen zijn nuttig voor onderzoek, educatie, instructie, evaluatie, beleidsbeslissingen en interactieve communicatie. We stellen een project voor waarbij we elke burger uitnodigen om hun eigen dromen in te passen in een 4D setting. Dit zal gebeuren via een oproep en een wedstrijdformule waarbij we elke burger in de Stadregio Gent triggeren om één van hun dromen in een 3D tekening in te passen, met bijhorende animatie en storytelling. Dit stimuleert onrechtstreeks ook beleidsmakers, onderzoekers en docenten, in een maatschappelijke context, om die ”Animated Spatial Time Machines” verder te voeden en te gebruiken.