Project

CliMigHealth

Code
13v01221-25
Looptijd
01-01-2021 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • International economics
  • Human rights law
  • Immigration
 • Medical and health sciences
  • Environmental health and safety
  • Primary health care
 • Agricultural and food sciences
  • Sustainable agriculture
Trefwoorden
Klimaatverandering Migratie Gezondheid Gezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Het thema van CliMigHealth betreft het verband tussen klimaatverandering, migratie en gezondheid(szorg). De internationale gemeenschap erkent steeds meer dat klimaatverandering naast conflicten en mensenrechtenschendingen een belangrijke motor van migratie vormt. Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op de landbouwproductie en het inkomen, wat leidt tot voedselonzekerheid; het heeft ook een nadelige invloed op de gezondheid en zet de gezondheidszorgsystemen in het Zuiden onder druk. Om aan deze nadelige effecten te ontsnappen, is migratie vaak een laatste redmiddel. Het kan echter ook een adaptieve reactie vormen op zoek naar een betere gezondheid. Migratie kan op zijn beurt gevolgen hebben voor de gezondheid en de toegang tot gezondheidsdiensten van migranten, maar ook voor hun thuisgemeenschappen en voor deze waar ze naartoe migreren. Daarenboven ondermijnen de zwakke gezondheidszorgsystemen van de meeste landen in het Zuiden (die beperkt, onderbezet, voornamelijk geconcentreerd in stedelijke gebieden en onevenwichtig zijn in termen van een passende mix van vaardigheden) het benodigde vermogen om te reageren op de risico's van klimaatverandering. Een adequate en duurzame reactie of oplossing voor de nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid van klimaatverandering in het Zuiden vereist dus een beter begrip van hoe klimaatverandering (of milieubelasting in het algemeen) de menselijke gezondheid en gezondheidszorg beïnvloedt en hoe beide in wisselwerking staan ​​met migratie. De gevolgen van COVID-19 voegen een nieuwe kwetsbaarheid toe aan de toch al kwetsbare bevolkingsgroepen, wat een ernstige impact kan hebben op migratiepatronen zodra mobiliteitsbeperkingen zijn opgeheven.

Het verband tussen klimaatverandering, migratie en gezondheid (zorg) is complex en interacties, effecten en feedbackloops tussen de verschillende drijvende krachten en actoren worden niet altijd goed begrepen. Als resultaat zijn effectieve oplossingen voor dit complexe probleem niet direct beschikbaar. Bovendien is het Globale Zuiden sterk ondervertegenwoordigd in dit onderzoeksveld. Gezien de urgentie om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te begrijpen en aan te pakken, vooral in het licht van de huidige COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan voor de verschillende dimensies van de nexus, is het van essentieel belang om de verschillende onderzoekscentra die aan deze onderwerpen werken op één lijn te brengen.

Hier wil het netwerk een bijdrage leveren. Het primaire doel van CliMigHealth is om het begrip van de klimaatverandering, migratie en gezondheid(szorg) nexus te verbeteren en om van UGent een baanbrekend expertisecentrum te maken over dit sterk onderbelichte onderwerp door (i) de interdiscplinaire academische expertise van de UGent integreren over de verschillende dimensies en interacties tussen de nexus klimaatverandering-migratie-gezondheid(szorg) (relatie tussen klimaatverandering en migratie, tussen migratie en gezondheid of gezondheidszorg, tussen klimaatverandering en gezondheid, ...) om zo richtinggevend onderzoek en beleidskaders te ontwikkelen; en (ii) de interdisciplinaire capaciteit van onszelf en van de partners versterken voor het ontwikkelen van alomvattende en duurzame antwoorden (onderzoek, beleidsaanbevelingen en capaciteitsopbouw). Daartoe zal CliMigHealth in de eerste plaats een samenwerkingsplatform zijn om bestaande netwerken te versterken en nieuwe tot stand te brengen, en om hun interdisciplinaire samenwerking op te schalen, om de sleutelelementen binnen de nexus verder te verkennen en te verbinden, en om de complexe migratie en gezondheid(szorg) issues die voortkomen uit klimaatverandering aan te pakken.

Momenteel zijn 13 Ugent-promotoren betrokken van 6 faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, Recht en Criminologie). Bovendien is het netwerk zo samengesteld dat betrokkenheid van en eigenaarschap door het Zuiden is gewaarborgd. Het merendeel van de internationale partners bevindt zich in Afrika, maar ook partners uit Noord-Amerika, Oceanië en Europa zijn betrokken, waaronder vier UNU-instituten (UNU-CRIS, UNU-MERIT, UNU-INWEH en UNU-EHS).