Project

gezondheidsprofiel van gedetineerden

Code
110T6715
Looptijd
15-12-2014 → 15-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
gezondheidsprofiel gedetineerden
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel de gezondheid, het gezondheidsgerelateerd gedrag en de attitude van gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen t.o.v. een aantal gezondheidsgerelateerde thema's kwantitatief te beschrijven. Verder wil het project nagaan of er een relatie bestaat tussen enerzijds de bovenstaande indicatoren en anderzijds de persoonlijke kenmerken van de gedetineerde, kenmerken van zijn/haar detentie, en kenmerken van de gevangenis waarin hij/zij verblijft.