Project

Project Arbeidspact Stad Gent. De Burn-out Re-integratiebalans: "Voor een duurzame herintrede na burn-out op de Gentse arbeidsmarkt”

Code
22L02321
Looptijd
01-09-2021 → 30-04-2023
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Work and organisational psychology
Trefwoorden
Burn-out re-integratie
 
Projectomschrijving

De Re-integratiebalans is een tool (digitale vragenlijst) die werkenden, werkgevers en jobcoaches in staat stelt om de kwaliteit van re-integratie na burn-out te monitoren en te verbeteren. Velen worstelen immers met restsymptomen en de kans op heruitval blijft aanwezig. Daarom is er nood aan een goed meetinstrument dat de kwaliteit van de re-integratie meet. De tool wordt ontwikkeld aan de UGent. In dit project wordt hij geïmplementeerd, bijgestuurd en ingebed in de praktijk rond re-integratie na burn-out via projectpartner Emino. Nadien wordt hij ter beschikking gesteld aan het werkveld.