Project

De (pre-)leukemische stamcel als oorzaak van het therapeutisch falen bij pediatrische acute myeloïde leukemie.