Project

Werkingsmechanisme en doeltreffendheid van neurostimulatie als behandeling voor refractaire epilepsie