Project

Neurofysiologische relatie tussen verstoorde perceptie van geluidsintensiteit en hypofone spraakproductie bij de ziekte van Parkinson: onderzoek naar de invloed van primaire auditieve waarneming, gating en aandacht.