Project

HET TERUGDRINGEN VAN ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIE IN DE VLAAMSE SECTOREN: ACADEMISCHE VISIE EN INSTRUMENTEN

Code
174I02320
Looptijd
30-07-2020 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Labour and demographic economics
    • Economic sociology
    • Sociology of work
Trefwoorden
discriminatie arbeidsmarkt aanwerving
 
Projectomschrijving

In de resolutie betreffende de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving, die op 10 juni 2020 aangenomen werd door het Vlaams parlement, wordt onder andere wat het tegengaan van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt betreft, aan de Vlaamse regering gevraagd om verder in te zetten op zelfregulering door de sectoren. Voor werk en sociale economie werd daartoe de beslissing genomen binnen de Vlaamse regering (12 juni 2020) om verder versterkt in te zetten op de ingeslagen weg van sensibilisering en zelfregulering door de sectoren.

Via deze opdracht beogen we de uitwerking van een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem dat toepasbaar is en ingebed kan worden in de sectorale aanpak. Om ons advies te stofferen namen we de inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek door. Via discussie kwamen we tot de synthese die wordt weergegeven in onderhavig document.