Project

Verband tussen residuele betacel functie en glycemische variabiliteit in (pre)type 1 diabetes