Project

Verhogen van de veerkracht van boeren onder klimaatverandering door middel van innovatieve, bewezen, klimaatslimme boslandbouwsystemen en efficiënt gebruik van boombiomassa in de oostelijke provincie en de peri-urbane gebieden rond Kigali stad.

Acroniem
DeSira
Code
41P02320
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Conservation and biodiversity
    • Ecosystem services
    • Land capability and soil degradation
  • Agricultural and food sciences
    • Silviculture and agroforestry
Trefwoorden
ecosysteemdiensten boslandbouw biodiversiteit waterbalans microklimaat boven- en ondergrondse biodiversiteit bodemkwaliteit organische koolstof boombiomassa
 
Projectomschrijving

Boslandbouw wordt beschouwd als een potentiële oplossing voor het herstel van aangetast land. Het heeft een impact op aanleveren van meerdere ecosysteemdiensten, waaronder essentiële landbouwhulpbronnen zoals voedsel, voeder, fruit, brandhout en bouwmaterialen. Een hogere landbouwproductiviteit en diversificatie van de voedselproductie maakt het mogelijk om meer waarde te halen uit commerciële en voedzame boslandbouwproducten en daardoor de economische en ecologische veerkracht van de boeren te vergroten. Gezien de grote afhankelijkheid van huishoudens van biomassa uit bomen voor energievoorziening, hangt het succes van het herstel ook af van technologieën die duurzaam gebruik van energie uit biomassa bevorderen. Om dit doel te bereiken kiest het DeSira project voor een empirisch onderbouwde aanpak die kennis genereert over landschapsherstelopties op basis van boslandbouw en verbeterde kooktoesteltechnologieën die passen bij verschillende landschappen en de omstandigheden van huishoudens in de oostelijke provincie en de peri-urbane gebieden van de stad Kigali.

Het project zal onderzoek doen naar de biofysische omstandigheden en de levering van ecosysteemdiensten, naar de ontwikkeling van waardeketens en marktkansen om boslandbouwproducten te promoten en naar de sociaaleconomische kenmerken van de boeren, de belemmeringen voor de toepassing van boslandbouw en de winstgevendheid van boslandbouwsystemen en -technologieën. Verder zal het project studies uitvoeren om inzicht te krijgen in de vraag naar en het aanbod van biomassa, het gebruik van de huidige kooktoestellen door huishoudens analyseren en verschillende verbeterde kooktoestellen testen. Tot slot zal het project bijdragen aan institutionele capaciteitsontwikkeling door middel van onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten. Deze kennis zal de basis leggen voor het aanpakken van economische, ecologische en gedragsmatige beperkingen bij het invoeren van boslandbouwsystemen en verbeterde technologieën. De kennis zal worden vertaald in feitenmateriaal dat de aanpassing, toepassing en opschaling van technologieën ondersteunt en dat informatie verschaft voor beleidsbeslissingen in op boslandbouw gebaseerde herstelactiviteiten.