Project

Emergent gedrag in nanomagnetische ensembles voor parallele data-analyse

Acroniem
SpinENGINE
Code
41I00120
Looptijd
01-01-2020 → 30-06-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Magnetism and superconductivity
    • Nanophysics and nanosystems
  • Engineering and technology
    • Computer hardware not elsewhere classified
Trefwoorden
nanomagnetisme hardware emergent gedrag
 
Projectomschrijving

Het SpinENGINE-project wil de basis leggen voor een nieuw, parallel, computationeel platform gebaseerd op het emergente gedrag in nanomagnetische ensembles. Het project zal een efficiënt, schaalbaar en gemakkelijk reproduceerbaar platform ontwikkelen om de uitdagingen van data-analyse in onze steeds meer data-rijke samenleving aan te pakken. Het bouwt op de recente ontdekkingen rond complexe, niet-lineaire en zeer aanpasbare interacties in dergelijke ensembles om een ​​hardware platform voor "Reservoir Computing" te realiseren, een biologisch geïnspireerde computationele benadering. Onze hypothese is dat de synergiën tussen de inherente eigenschappen van nanomagnetische ensembles en die vereist voor reservoir computing de efficiënte creatie van een zeer adaptief computerplatform mogelijk zal maken voor de analyse van complexe, dynamische datasets. Dit kan de performantie van de huidige gebruikte conventionele CMOS-hardware aanzienlijk overtreffen. SpinENGINE brengt een multidisciplinair team van onderzoekers samenbrengen met expertise in informatica, fysica van de gecondenseerde materie, materiaalkunde, computer modellering en hoge resolutie microscopie. Dit stelt ons in staat om tegelijkertijd het fundamentele gedrag van nanomagnetische ensembles te verkennen en te begrijpen hoe deze kunnen worden benut voor nuttige berekeningen. Tegen het einde van het project streven we ernaar een proof-of-concept systeem te produceren dat in staat is om patroonherkenning en classificatieproblemen op te lossen en, in samenwerking met onze industriële partner, IBM, een stappenplan op te stellen voor de verdere schaling en commercialisering van onze computationele platform. Succes in het SpinENGINE-project zal grote implicaties hebben voor data-analyse op alle schalen, variërend van laagvermogenberekening in de eenvoudigste sensor tot versnelde gegevensverwerking in de meest complexe supercomputer.