Project

Value Networks en Kwantitatieve Maatschappelijke Kosten-batenanalyse voor de verschillende actoren in telecommunicatie toegangsnetwerken