Project

Modellering van diffusie en reactiekinetiek in nanoporeuze materialen