Project

Onderzoek seksuele en relationele beeldvorming jongeren

Code
174U04517
Looptijd
14-12-2017 → 13-06-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
seksuele beeldvorming relationele beeldvorming
 
Projectomschrijving

Deze opdracht is een verkennend kwantitatief onderzoek naar verbanden tussen enerzijds de gendercompositie van contexten (vnl. schoolcontext) waarin jongeren van 12-18 jaar vertoeven, rekening houdend met gezinskenmerken, SES, herkomst, en anderzijds hun relationele, seksuele en genderbeeldvorming en de relationele, seksuele en genderervaringen. Dit op basis van analyses van gegevens uit bestaande wetenschappelijke databronnen die door de opdrachtnemer raadpleegbaar zijn Het betreft hier wetenschappelijke data die geen eigendom van de opdrachtgever zijn.