Project

Supergeleidende eigenschappen van sterke en zwakke wisselwerking in een magnetisch veld