Project

Fase I studie van stereotactische lichaam radiotherapie met gelijktijdige vaste dosis tyrosine kinase inhibitoren in gemetastaseerd niercelcarcinoom: dosis-limiterende toxiciteit en abscopal effect